Cymru – Gwrando a Dysgu ar ôl y Cyfnod Clo (Welsh Language ‘Lockdown to Listening’ Online Package)

£135.00

[TAW i’w ychwanegu wrth y ddesg dalu]

Gweler isod –  Cynnwys y Pecyn

Taflen

RHYBUDD

Trwy brynu’r adnodd hwn, rydych chi’n cytuno SUT a PHWY ALL ddefnyddio’r pecyn hwn. Trwy brynu a/neu gyrchu’r dogfennau hyn rydych chi’n cytuno na fyddwch chi’n rhannu, dosbarthu, gwerthu na throsglwyddo mewn unrhyw fformat, yn electronig nac wedi’i argraffu, unrhyw ran o’r gwaith neu’r eiddo deallusol sy’n rhan o’r adnodd hwn gydag unrhyw un NAD YW YN EICH YSGOL NEU EICH TÎM. Dim ond ar gyfer un ysgol neu dîm rydych chi’n prynu a defnyddio’r cwrs hwn.  Sylwch: Bydd angen caledwedd a meddalwedd briodol arnoch sy’n caniatáu arddangos cyflwyniad Microsoft PowerPoint, ffeiliau fideo a PDF.

After ordering licenced places online check purchase confirmation emails for an attachment – this is the access document with links and password. (Paying by card the emails will come within a few minutes, if you request an invoice it could take up to two days.) Thank you! 

SKU: FLTLAL-CYM Category: